Sleep om te verversen

Stappenplan Houtbewerken

Het Stappenplan Houtbewerken is een lespakket voor scholen en instituten die zich richten op jongeren en volwassenen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Met het Stappenplan kunnen docenten en instructeurs verschillende doel­groepen basis­vaardig­heden aanleren die nodig zijn om in houtverwerkende bedrijven te kunnen werken. Het leermiddel wordt op een digitaal platform aangeboden.

Stappenplan houtbewerken

Doelgroep

Stappenplan Houtbewerken is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die praktijkonderwijs volgen, maar is ook geschikt voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voor mensen zonder vooropleiding of met leerproblemen, (z)mlk-leerlingen en (ex)psychiatrische patiënten. Ook instellingen als de Sociale Werkvoorziening en penitentiaire inrichtingen maken met succes gebruik van deze leermethode.

De ervaring leert dat veel mensen gebaat zijn bij deze leermethode.

Doel

Het doel is de deelnemer kennis en vaardigheden te laten opdoen op het voor hen maximaal haalbare niveau. De deelnemer wordt geholpen bij het nemen van de stap op weg naar meer zelfstandigheid, een plaats op de arbeidsmarkt en mogelijk op weg naar het mbo onderwijs.

Duur

Het gehele traject kan, afhankelijk van de beschikbare studietijd en het niveau van de deelnemer in ongeveer een (school)jaar worden afgerond.