Sleep om te verversen

Branche­opleidingen IPmH

Houtdatwerkt biedt in samenwerking met de samenwerkingsverbanden van Houtcirkel een alternatief voor volwassen medewerkers die een vakdiploma willen behalen. Tot nu ging dat alleen via het mbo en hbo.

Het opleidingenaanbod van Houtdatwerkt bestaat uit trajecten die overeenkomen met de beroepsopleidingen die nu in het mbo worden verzorgd, zoals allround montagemedewerker houttechniek, machineopeator houttechniek, technisch leidinggevende, enzovoort. Het bijbehorende digitale leermiddel IPmH wordt ook gebruikt voor lessen houttechniek op mbo scholen.

Brancheopleidingen IPmH

Een belangrijk verschil met het mbo is dat de niet-beroepsgerichte vakken als taal, rekenen of loopbaan & burgerschap in de brancheopleidingen niet aan bod komen.
Een ander verschil is dat je je niet vastlegt voor een jarenlange opleiding. Je plant in overleg met het leerbedrijf waar je werkt afzonderlijke, korte modulen waar je certificaten voor kan behalen. Daarmee kun je sparen voor een erkend branchediploma. Voorbeelden van modulen zijn: ‘Kozijnen opsluiten' en 'Kozijnen en ramen voormonteren’ of ‘Expeditie en extern transport’.

De opleidingen zijn volledig afgestemd op werkenden in de Timmerindustrie. De uitdrukking ‘terug naar de schoolbanken’ is bij Houtdatwerkt niet van toepassing. De opleidingen zijn een combinatie van:

  • Afstandsonderwijs (vaktheorie) via de pc thuis; hiervoor heeft Houtdatwerkt een digitaal leermiddel ontwikkeld
  • Praktijkonderwijs op het bedrijf
  • Aanvullend praktijkonderwijs in een werkplaats van een opleidingsbedrijf van Houtcirkel

Afspraken over het praktijkonderwijs worden vastgelegd in een overeenkomst.