Sleep om te verversen

Arbo en Veiligheid

Binnen de Timmerindustrie moeten maatregelen worden genomen om risico's weg te nemen of te beperken. Hierdoor kunnen ongevallen, verzuim en stagnatie in de productie worden voorkomen.

Werknemers moeten zich bewust zijn van de risico’s op de werkplek en hoe deze risico's beperkt kunnen worden. Ook is het goed op de hoogte te zijn van de rechten en plichten volgens de arbeidsomstandighedenwet.

Zowel het nemen van veiligheidsmaatregelen als het veiligheidsbewustzijn zijn direct afhankelijk van inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico's.