Sleep om te verversen

Stimuleer een school

De timmerbranche groeit, maar vergrijst tegelijkertijd. Middels 'Stimuleer een school' wil Houtdatwerkt samen met de bedrijven jonge mensen beter informeren en hun interesse wekken voor de Timmerindustrie.

Stimuleer een School - klas

Imago

Voor veel bedrijven in de Timmerindustrie is het lastig om jonge mensen te vinden en te enthousiasmeren om bij hen te komen werken. Het beeld dat jongeren (en hun ouders) van de Timmerindustrie hebben is nog steeds eerder 'ouderwets' dan 'hip'. Daardoor blijft de instroom van jongeren wat achter.

Doel

Met 'Stimuleer een school' streeft Houtdatwerkt de volgende doelen na:

  • De samenwerking tussen timmerbedrijven en (vmbo)scholen op gang brengen
  • Timmerbedrijven en scholen aan elkaar verbinden zodat deze samenwerking in de toekomst gecontinueerd wordt
  • Het imago van de Timmerindustrie verbeteren door beter uit te leggen wat werken in een timmerbedrijf nu echt inhoudt
  • Timmerbedrijven hands-on ondersteuning bieden bij P&O activiteiten
  • Samen met de timmerbedrijven een plan van aanpak maken voor een gezond personeelsbestand op de lange termijn

Hoever kijkt u vooruit ten aanzien van in-, door- en uitstroom? En hoe houdt u uw personeelsbestand gezond op de lange termijn?

Houtdatwerkt zegt: "Stimuleer een school" en staat u graag met raad en daad ter zijde.