Sleep om te verversen

Gratis persoonlijk profiel

Het Persoonlijke Profiel geeft antwoord op hoe je de dingen doet. Bijvoorbeeld hoe je communiceert. Wat je interesseert en motiveert. Of je meer gericht bent op taken of mensen … Die inzichten kunnen je verder helpen in je loopbaan, én het leven.

Gratis persoonlijk profiel

Wat let je? Vul de vragen in en ontvang een gratis beknopt persoonlijk profiel beschrijving. Je ontvangt direct na het invullen je beknopte profiel in je mailbox.

  • Neem voor het in­vullen van de vragen­lijst een rustig moment waarop je niet gestoord wordt (duur +/- 5 min)
  • Selecteer het antwoord dat het best bij je past, denk er niet te lang over na.
  • Focus in je antwoorden op je werk.

Heb je na het lezen behoefte aan een volledig profiel bestaande uit: kwa­li­tei­ten, val­kuilen, groei­mo­ge­lijk­he­den, natuur­lijk en wen­se­lijk gedrag, zelf­beeld en com­muni­ca­tie gedrag? Voel je dan vrij om een afspraak te maken voor een volledige analyse inclusief een gesprek van een uur.

Houtdatwerkt is certified partner van Q4 profiles. Je gedrags­stijl, com­muni­ca­tie, manier van omgaan met de ander tegen het licht te houden dmv een per­soon­lijk profiel analyse. DISC is als methode verder door ont­wik­keld door Q4-profiles tot een prak­tische, laag­drempelig, en doel­tref­fende analyse­wijze. Ervaar het zelf met het gratis beknopte profiel. Registreer hier en maak de vragenlijst!